РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РАЗГРАДИнформация за прием след VII клас за учебната 2021/2022 година • Реализиран държавен план-прием за учебната 2021/2022 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии от област Разград и местата за ученици по профили, професии и специалности
  • Информация за свободни места след трети етап на класиране, прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година към 02.08.2021 г. Документи за местата се подават до 10.09.2021 г. в училищата със свободни места.
   • Информация за максимален и минимален бал по паралелки на трети етап на класиране
    • Портал за ученика
     • Информация за свободните места за кандидатстване за трети етап на класиране
      • Информация за максимален и минимален бал по паралелки на втори етап на класиране
       • Информация за максимален и минимален бал по паралелки на първи етап на класиране
        • Статистика за успеваемост по полове и изпити - НВО 7 клас по БЕЛ и математика през учебната 2020/2021 година
         • На вниманието на учениците, завършили основно образование и техните родители/ настойници - варианти за кандидатстване след 7 клас
          • Указания за On-line кандидатстване
           • Списък на паралелките за кандидатстване в област Разград
            • Виртуална панорама на средното образование - възможности за продължаване на обучението в осми клас по профили и специалности от професии в област Разград за учебната 2021-2022 година
              • Заповед за Държавен план-прием за учебната 2021/2022 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища от област Разград
                • Заповед за Държавен план-прием за учебната 2021/2022 година в училища с национално значение
                  • Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
                    • Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища
                     • Целеви стойности
                      • Приложение № 1 - STEM професии и профили /на отделни работни листи/
                       • СПИСЪК на неспециализираните училищата в област Разград, които ще извършват държавен план-прием в осми клас за учебната 2021-2022 година