РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РАЗГРАДОбявни свободни работни места за община Завет:

Детска градина, Училище, ЦПЛР Длъжност
Основание от КТ
Валидност до:
Преглед
ОУ "Христо Ботев" - Брестовене Образователен медиатор по проект
Чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 70 от КТ
08.10.2021
виж
СУ "Св. Св. Кирили и Методий" - Завет Образователен медиатор по проект
Чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 70 от КТ
05.10.2021
виж
ДГ "Червената шапчица" - Брестовене Учител в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 70 от КТ
04.10.2021
виж
СУ "Св. Св. Кирили и Методий" - Завет Учител в начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
20.09.2021
виж
СУ "Св. Св. Кирили и Методий" - Завет Учител ЦОУД-нач. етап и АЕ; Учител ЦОУД-прогимн. етап и АЕ; Лектор по РЕ-278 часа; Шофьор на автобус;
Съгласно обявата
01.09.2021
виж
ДГ "Червената шапчица" - Брестовене Ресурсен учител - по проект
Чл. 68, ал. 1, т. 2, чл. 70 и чл. 111 от КТ
01.09.2021
виж
ПГЗ "Климент Тимирязев" - Завет Педагогически съветник
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
13.10.2020
виж
ОУ "Христо Ботев" - Брестовене Учител в ЦОУД-нач. етап
Чл. 70 от КТ
30.09.2020
виж
ОУ "Христо Ботев" - Брестовене Психолог
Чл. 70 от КТ
23.09.2020
виж
ОУ "Христо Ботев" - Брестовене Учител в група ЦОУД-нач. етап
Чл. 70 от КТ
18.09.2020
виж
ОУ "Христо Ботев" - Брестовене Образователен медиатор по проект
Чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 70 от КТ
18.09.2020
виж
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Завет Образователен медиатор по проект - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 70 от КТ
18.09.2020
виж
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Завет Учител в начален етап с АЕ - 1 място
Чл. 70, ал. 1 от КТ
10.09.2020
виж
ПГЗ "Климент Тимирязев" - Завет Учител по Английски език и Руски език
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
10.09.2020
виж
ОУ "Христо Ботев" - Брестовене Образователен медиатор
Чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 70 от КТ
12.12.2019
виж
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Завет Образователен медиатор
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
09.12.2019
виж