РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РАЗГРАДОбявни свободни работни места за община Самуил:

Детска градина, Училище, ЦПЛР Длъжност
Основание от КТ
Валидност до:
Преглед
ОУ "Христо Ботев" - Владимировци Учител в група ЦОУД-нач. етап
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
29.09.2021
виж
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Самуил Учител - теоретично обучение - електрообзавеждане на железопътна техника - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
20.09.2021
виж
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Самуил Ресурсен учител
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
30.08.2021
виж
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Самуил Учител в група ЦОУД - VII клас - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
10.11.2020
виж
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Самуил Учител по Математика-прогимн. етап и гимназиален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
14.09.2020
виж
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Самуил Учител в начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
11.02.2020
виж
ДГ "Радост" - Владимировци Учител в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70, ал. 1 от КТ
22.11.2019
виж
ОУ "Св. Климент Охридски" - Желязковец Учител по Български език и литература - V-VII клас
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
04.11.2019
виж