РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РАЗГРАД



Обявни свободни работни места за община Разград:

Детска градина, Училище, ЦПЛР Длъжност
Основание от КТ
Валидност до:
Преглед
ПГТС "Христо Смирненски" - Разград Учител по Английски език
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
06.12.2021
виж
НПТГ "Шандор Петьофи" - Разград Чистач/ хигиенист - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ
01.12.2021
виж
ПГТС "Христо Смирненски" - Разград Учител, теоретично обучение - Електротехника и енергетика, инженер по комуникации
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70, ал. 1 от КТ
29.11.2021
виж
ОУ "Отец Паисий" - Дянково Завеждащ административна служба
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
30.11.2021
виж
ДГ 2 "Лудогорче" - Разград Помощник-възпитател в ДГ, по проект - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
23.11.2021
виж
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Ясеновец Завеждащ административна служба
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
22.11.2021
виж
ПГССХВТ "Ангел Кънчев" - Разград Учител по Английски език
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
23.11.2021
виж
ППМГ "Акад. Н. Обрешков" - Разград Учител по Български език и литература - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
30.11.2021
виж
НПТГ "Шандор Петьофи" - Разград Учител по Български език и литература
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ
18.11.2021
виж
ОУ "Отец Паисий" - Дянково Завеждащ административна служба
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
19.11.2021
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Разград 1. Учител в ЦОУД-нач. етап - 1 място; 2. Учител по Технологии и предприемачество - 1 място
Съгласно обявата
12.11.2021
виж
ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина" - Разград Експерт, информационно осигуряване
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
11.11.2021
виж
ПГССХВТ "Ангел Кънчев" - Разград Учител по Английски език
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
29.10.2021
виж
ПГССХВТ "Ангел Кънчев" - Разград Учител по История
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
27.10.2021
виж
ДГ 5 "Незабравка" - Разград Помощник-възпитател в детска градина /по проект/
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
-
виж
ДГ 2 "Дора Габе" - Разград Помощник-възпитател в детска градина /по проект/
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
20.10.2021
виж
ПГИ "Робер Шуман" - Разград Учител по Математика
Чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ
14.10.2021
виж
ОУ "Отец Паисий" - Разград Учител по БЗО и ХООС
-
-
виж
ОУ "Отец Паисий" - Дянково Учител по Български език и литература
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
08.10.2021
виж
ППМГ "Акад. Н. Обрешков" - Разград Учител по Български език и литература - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
29.10.2021
виж
ОУ "И. С. Тургенев" - Разград Чистач/ хигиенист
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
08.10.2021
виж
ПГИ "Робер Шуман" - Разград Чистач/ хигиенист - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
08.10.2021
виж
ЦПЛР-Ученическо общежитие - Разград Възпитател - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
01.10.2021
виж
ДГ 4 "Митко Палаузов" - Разград Помощник-възпитател в детска група /по проект/
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
29.09.2021
виж
ЦПЛР-ЦУТНТ - Разград Учител по Математика - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
30.09.2021
виж
ПГССХВТ "Ангел Кънчев" - Разград Учител по Български език и литература и руски език
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
29.09.2021
виж
ДГ 11 "Детелина" - Разград Огняр - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
20.09.2021
виж
ОУ "Елин Пелин" - Стражец Учител по Математика и информатика
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
21.09.2021
виж
ДГ 14 "Славейче" - Разград Учител по Музика - 0,5 щат
Чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ
16.09.2021
виж
ДГ 12 "Зорница" - Разград Учител в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
15.09.2021
виж
ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина" - Разград Образователен медиатор по проект
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
15.09.2021
виж
ДГ 5 "Незабравка" - Разград Учител в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
14.09.2021
виж
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Ясеновец Социален работник в училище
Чл. 68, ал. 1 от КТ
14.09.2021
виж
ПГССХВТ "Ангел Кънчев" - Разград Свободни часове - Психолог - 333 часа
Чл. 111/ чл. 114 от КТ
13.09.2021
виж
НПТГ "Шандор Петьофи" - Разград Чистач/ Хигиенист - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
13.09.2021
виж
ОУ "Васил Левски" - Разград 1. Учител в група ЦОУД - нач. етап - 2 места; 2. Учител в ЦОУД - прогимн. етап - 1 място
Съгласно обявата
12.09.2021
виж
ОУ "Отец Паисий" - Разград Шофьор на автобус - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
13.09.2021
виж
ДГ 8 "Райна Княгиня" - Разград Учител в детска градина
-
13.09.2021
виж
ОУ "И. С. Тургенев" - Разград Учител по История и цивилизации
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
13.09.2021
виж
ПГХТБТ "Мария Кюри" - Разград 1. Учител по Немски език; 2. Учител по практическо обучение - инженерна педагогика/ химия/ химични технологии
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
13.09.2021
виж
ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина - Разград Лектор по Физика и астрономия - 216 часа
Чл. 114 и чл. 70 от КТ
09.09.2021
виж
ДГ 2 "Дора Габе" - Разград Учител в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
08.09.2021
виж
ДГ 11 "Детелина" - Разград Учител в детска градина - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
07.09.2021
виж
ДГ 3 "Приказка" - Разград Учител по Музика - 0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
07.09.2021
виж
ПГТС "Христо Смирненски" - Разград 1. Учител по История и цивилизации - 0,5 щат; 2. Свободни часове по Философия - 180 часа
Съгласно обявата
03.09.2021
виж
ОУ "И. С. Тургенев" - Разград 1. Учител по Математика - 1 място; 2. Учител в начален етап - 1 място; 3. Учител в ЦОУД-нач. етап - 1 място; 4. Учител в ЦОУД-нач. етап - 0,5 щат; 5. Помощник-възпитател в подготвителна група - 0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
03.09.2021
виж
ПГИ "Робер Шуман" - Разград Секретар - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
08.09.2021
виж
ПГИ "Робер Шуман" - Разград Пазач/ портиер - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
08.09.2021
виж
ОУ "Отец Паисий" - Разград Шофьор на автобус - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
03.09.2021
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Разград 1. Учител в ЦОУД-нач. етап - 2 места; 2. Учител в ЦОУД-прогимн. етап - 2 места; 3. Учител по История и цивилизации - 1 място
Съгласно обявата
03.09.2021
виж
ДГ 4 "Митко Палаузов" - Разград Учител в детска градина - 2 места
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ; Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70, ал. 1 от КТ
02.09.2021
виж
ОУ "Никола Икономов" - Разград Учител по Химия и физика - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
02.09.2021
виж
ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина" - Разград Учител по теоретично обучение - Фризьорски и козметични услуги
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ
01.09.2021
виж
ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина" - Разград Учител по Български език и литература - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ
01.09.2021
виж
ДГ "Осми март" - Дянково Учител в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
03.09.2021
виж
Спортно училище - Разград Учител по специална подготовка - борба в свободен стил
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. т.1 от КТ
01.09.2021
виж
ППМГ "Акад. Н. Обрешков" - Разград Учител по Физическо възпитание и спорт - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ
09.09.2021
виж
ДГ 14 "Славейче" - Разград Помощник-възпитател
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
31.08.2021
виж
НПТГ "Шандор Петьофи" - Разград Учител теоретично и практическо обучение в направление "Компютърни науки" - 1 мяста
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
31.08.2021
виж
НПТГ "Шандор Петьофи" - Разград Учител теоретично и практическо обучение в направление "Технически науки" - 2 места
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
31.08.2021
виж
ОУ "Отец Паисий" - Разград Учител по История и цивилизации и География и икономика - 1 място; 2. Шофьор на автобус - 1 място
Съгласно обявата
03.09.2021
виж
ДГ 3 "Приказка" - Разград Учител в детска група - Монтесори педагогика
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
30.08.2021
виж
ПГТС "Христо Смирненски" - Разград Учител, теоретично обучение - машинен инженер
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
31.08.2021
виж
ПГТС "Христо Смирненски" - Разград 216 свободни часа - Химия и опазване на околната среда; 72 свободни часа - Логопед
Съгласно обявата
31.08.2021
виж
ОУ "Елин Пелин" - Стражец Учител в група ЦОУД-прогимн. етап
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
30.08.2021
виж
ОУ "Елин Пелин" - Стражец Учител по Български език и литература
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
30.08.2021
виж
ПГССХВТ "Ангел Кънчев" - Разград Учител практическо обучение - селско, горско и рибно стопанство
Чл. 68, ал. 1,, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
08.09.2021
виж
ПГССХВТ "Ангел Кънчев" - Разград Учител по Физическо възпитание и спорт
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
08.09.2021
виж
СУ "Христо Ботев" - Разград Учители в ЦОУД-нач. етап - 2 места
Чл. 67, ал. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
27.08.2021
виж
ДГ 2 "Лудогорче" - Разград Учител в детска градина - 2 места; Уител по Музика
Съгласно обявата
25.08.2021
виж
ДГ 11 "Детелина" - Разград Учител в детска градина - 2 места
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
23.08.2021
виж
ДГ 7 "Васил Левски" - Разград Учител детска градина - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70, ал. 1 от КТ
18.08.2021
виж
ПГИ "Робер Шуман" - Разград Учител по Английски език - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
27.08.2021
виж
ОУ "Васил Левски" - Разград Учители в ЦОУД-нач. етап - 4 места
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
08.08.2021
виж
ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф" - Разград Учител по Химия - 1 място
Срочен с опция за постоянен
25.08.2021
виж
ОУ "И. С. Тургенев" - Разград Учители по: Физическо възпитание и спорт, Изобразително изкуство, Български език и литература; Учител в ЦДО-нач. етап; Учител в ЦДО-прогимн. етап; Образователен медиатор
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
13.08.2021
виж
ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина" - Разград Учител по теоретично обучение - Подпомагане на деца
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
31.08.2021
виж
ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина" - Разград Учител по Български език и литература и гражданско образование - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
31.08.2021
виж
ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина" - Разград Главен счетоводител
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
30.08.2021
виж
ППМГ "Акад. Н. Обрешков" - Разград Учител по Музика - 406 часа /0,5 щат/
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
27.08.2021
виж
ОУ "Н. Икономов" - Разград Ръководител направление информационни и комуникационни технологии - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
03.08.2021
виж
ОУ "Н. Икономов" - Разград Учител по История и цивилиазции - прогимн. етап - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
03.08.2021
виж
НПТГ "Шандор Петьофи" - Разград Заместник-директор - АСД
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
30.07.2021
виж
НПТГ "Шандор Петьофи" - Разград Учител по практическо обучение - Машинно инженерство
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
30.07.2021
виж
НПТГ "Шандор Петьофи" - Разград Учител по практическо обучение - Електротехника и енергетика
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
30.07.2021
виж
ПГИ "Робер Шуман" - Разград Педагогически съветник
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
27.08.2021
виж
ПГИ "Робер Шуман" - Разград Учител теоретично обучение и практическо обучение
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
27.08.2021
виж
ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф" - Разград Учители по: - Математика; Английски език; История; Физическо възпитание и спорт; Пеене и музика; Изобразително изкуство. Хигиенисти/ чистачи; Огняр
Посочено в обявата
23.07.2021
виж
ДГ 4 "Митко Палаузов" - Разград Психолог в дестка градина по проект - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
08.07.2021
виж
УСШ "Руси Бухтев" - Разград Счетоводител
Чл. 68, ал. 1 т. 1 от КТ
05.07.2021
виж
СУ "Христо Ботев" - Разград Учител по Математика и Физика - 1 място; Учител по ФВС - 1 място
Чл. 67, ал. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
02.07.2021
виж
ППМГ "Акад. Н. Обешков" - Разград Учител по Математика и Информатика - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
29.06.2021
виж
ДГ "Здравец" - Гецово Работник, поддръжка
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
21.06.2021
виж
ДГ 2 "Дора Габе" - Ясеновец Помощник-възпитател в детска градина по проект АПСПО - 0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
19.05.2021
виж
ДГ 4 "Митко Палаузов" - Разград Логопед в дестка градина по проект АПСПО - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
21.05.2021
виж
ДГ 14 "Славейче" - Разград Учител в дестка градина - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
10.05.2021
виж
ДГ 2 "Лудогорче" - Разград Логопед в дестка градина по проект АПСПО - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
23.04.2021
виж
НПТГ "Шандор Петьофи" - Разград Общ работник поддръжка на сгради
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
23.04.2021
виж
ДГ 11 "Детелина" - Разград Логопед в детска градина - 1 място /по проект АПСПО/
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
21.04.2021
виж
ДГ "Радост" - Мортагоново Помощник-възпитател в детска градина по проект АПСПО - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
19.04.2021
виж
ОУ "Елин Пелин" - Стражец Пазач-портиер
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
16.04.2021
виж
ДГ "Здравец" - Гецово Помощник-възпитател в детска градина по проект АПСПО - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
07.04.2021
виж
ДГ 2 "Дора Габе" - Ясеновец Помощник-възпитател в детска градина по проект АПСПО - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
05.04.2021
виж
ДГ 4 "Митко Палаузов" - Разград Помощник-възпитател в детска градина по проект АПСПО - 2 места
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
19.03.2021
виж
ДГ 11 "Детелина" - Разград Помощник-възпитател по проект АПСПО - 2 места
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
18.03.2021
виж
ДГ 2 "Лудогорче" - Разград Помощник-възпитател по проект АПСПО - 2 места
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
18.03.2021
виж
ПГССХВТ "Ангел Кънчев" - Разград Учител по Физическо възпитаниеи спорт
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
19.03.2021
виж
ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф" - Разград Чистач/ хигиенист - 1 място
Чл. 68, ал. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
04.02.2021
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Разград Чистач/ хигиенист - 0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
25.01.2021
виж
ДГ 11 "Детелина" - Разград Помощник-възпитател в детска градина
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
22.01.2021
виж
ДГ 5 "Незабравка" - Разград Логопед в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
13.01.2021
виж
ПГССХВТ "Ангел Кънчев" - Разград Учител по Английски език
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
11.01.2021
виж
ПГХТБТ "Мария Кюри" - Разград Учител - практическо обучение
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
14.01.2021
виж
ДГ 6 "Шестте ястребинчета" - Разград Готвач
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
07.01.2021
виж
ЦПЛР-ЦУТНТ - Разград Чистач/ хигиенист
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
07.01.2021
виж
ППМГ "Акад. Н. Обрешков" - Разград Учител по Химия и опазване на околната среда - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
10.12.2020
виж
ОУ "Св. Св. Кирили Методий" - Ясеновец Учител по Английски език
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
04.12.2020
виж
ПГТС "Христо Смирненски" - Разград Пазач/ Невъоражена охрана
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
27.11.2020
виж
ДГ № 11 "Детелина" - Разград Учител в детска група
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
25.11.2020
виж
ДГ №2 "Дора Габе" - Ясеновец Помощник-възпитател в детска група
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
17.11.2020
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Разград Учител по Технологии и предприемачество - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т.1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
18.11.2020
виж
ПГИ "Робер Шуман" - Разград Учител по Английски език
Чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ
12.11.2020
виж
ПГИ "Робер Шуман" - Разград Учител, теоретично обучение
Чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ
12.11.2020
виж
ОУ "Никола Икономов" - Разград Чистач/ Хигиенист - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ
10.11.2020
виж
ДГ 7 "Васил Левски" - Разград Учител в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ
09.11.2020
виж
ДГ 6 "Шестте ястребинчета" - Разград Готвач
Чл. 68, ал. 1, т.1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
05.11.2020
виж
ДГ 4 "Митко Палаузов" - Разград Помощник-възпитател в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т.1 и чл. 70 от КТ
23.10.2020
виж
ДГ "Гълъбче" - Топчии Учител в детска градина
Чл. 67, ал. 1, т.1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
20.10.2020
виж
ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина" - Разград Свободни часове по Физика и астрономия - 198 часа
Чл. 111 или 114 от КТ
30.10.2020
виж
ДГ "Пролет" - Стражец Общ работник
Чл. 68, ал. 1, т.1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
05.10.2020
виж
ДГ "Осми март" - Дянково Учител в детска градина
Чл. 67, ал. 1, т.1 от КТ
09.10.2020
виж
ЦУТНТ - Разград Учител по Английски език - 0,5 щат; Учител по Техническо чертане - 0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т.1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
05.10.2020
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Разград Чистач/ Хигиенист - 0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ
02.10.2020
виж
ОУ "Васил Левски" - Разград Учител в група ЦОУД-прогимн. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ
04.10.2020
виж
ДГ 11 "Детелина" - Разград Учител в детска градина - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ
30.09.2020
виж
ОУ "Елин Пелин" - Стражец Образователен медиатор по проект
Чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ
30.09.2020
виж
ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина" - Разград Образователен медиатор по проект
Чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ
30.09.2020
виж
ОУ "Никола Икономов" - Разград Учител по Български език и литература и Английски език -прогимн. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т.1 и чл. 70 от КТ
02.10.2020
виж
ПГССХВТ "Ангел Кънчев" - Разград Учител - практическо обучение - Селско, горско и рибно стопанство
Чл. 68, ал. 1, т.1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
28.09.2020
виж
ДГ 2 "Дора Габе" - Ясеновец Учител в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т.1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
24.09.2020
виж
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Ясеновец Социален работник в училище, работа с деца
Чл. 68, ал. 1 от КТ
25.09.2020
виж
ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина" - Разград Свободни часове по Физика и астрономия - 198 часа
Чл. 111 или 114 от КТ
24.09.2020
виж
УСШ "Руси Бухтев" - Разград Учител по Волейбол - 700 часа
Чл. 68, ал. 1 от КТ
25.09.2020
виж
ППМГ "Акад. Н. Обрешков" - Разград Учител по Немски език - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ
24.09.2020
виж
ДГ 12 "Зорница" - Разград Учител в детска градина - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
21.09.2020
виж
ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина" - Разград Свободни часове по Физика и астрономия - 198 часа
Чл. 111 или 114 от КТ
18.09.2020
виж
ДГ 8 "Райна Княгиня" - Разград Учител в детска градина
-
16.09.2020
виж
ППМГ "Акад. Н. Обрешков" - Разград Учител по Немски език - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ от КТ
14.09.2020
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Разград Учител в група ЦОУД-нач. етап - 1 място; Учител в група ЦОУД-прогимн. етап - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ от КТ
11.09.2020
виж
ОУ "Отец Паисий" - Разград Учител по География и икономика - прогимн. етап - 320 часа
Чл. 111 от КТ
08.09.2020
виж
ОУ "Отец Паисий" - Разград Учител по История и цивилизации - прогимн. етап - 210 часа
Чл. 111 от КТ
08.09.2020
виж
ОУ "Отец Паисий" - Разград Учител по Български език и литература - прогимн. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
08.09.2020
виж
ОУ "Васил Левски" - Разград Учител в група ЦОУД в нач. етап - 2 места; Учител в група ЦОУД в прогимн. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
09.09.2020
виж
ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина" - Разград Учител практическо обучение - козметика-1 място; Учител практическо обучение - фризьорство-1/2 щат; Хигиенист - 1 място
Съгласно обявата
04.09.2020
виж
ДГ 4 "Митко Палаузов" - Разград Помощник-възпитател в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
09.09.2020
виж
ОУ "Кирил и Методий" - Киченица Учител по Математика, Физика и Информационни технологии - 1 място
Срочен
08.09.2020
виж
ДГ 2 "Лудогорче" - Разград Учител в детска градина - 2 места
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ /1 място/; Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ/1 място/
10.09.2020
виж
ПГТС "Христо Смирненски" - Разград 306 свободни часа - Химия и опазване на околната среда; 72 свободни часа - Логопед
Чл. 111 или чл. 114 от КТ
04.09.2020
виж
ОУ "Елин Пелин" - Стражец Учител в начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
04.09.2020
виж
ПГИ "Робер Шуман" - Разград Учител по Философия
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
07.09.2020
виж
ПГИ "Робер Шуман" - Разград Учител по Физическо възпитание и спорт
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
07.09.2020
виж
ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф" - Разград Учител по Математика - 1; Учител по Английски език - 2; Учител по Пеене и музика; Учител по Свят и личнист; Учител по География; Учител по Изобразително изкуство - за втори учебен срок; Хигиенисти/ чистачки - 2; Огняр - 1
Съгласно обявата
04.09.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Разград Учител по Английски езикк - прогимн. етап
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ
03.09.2020
виж
ОУ "Отец Паисий" - Дянково Учител в група ЦОУД - 2 места /начален и прогимназиален етап/
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ /1 място, нач. етап/ и Чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ /1 място, прогимн. етап/
02.09.2020
виж
ДГ 11 "Детелина" - Разград Учител в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
04.09.2020
виж
ДГ 11 "Детелина" - Разград Учител в детска градина /старши/
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и т.4 от КТ
01.09.2020
виж
ПГХТБТ "Мария Кюри" - Разград Учител по История и цивилизации - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл 70 от КТ
04.09.2020
виж
ПГССХВТ "Ангел Кънчев" - Разград Учител, практическо обучение - направление "Хранителни технологии"
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл 70, ал. 1 от КТ
04.09.2020
виж
ПГССХВТ "Ангел Кънчев" - Разград Шофьор на автобус
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
04.09.2020
виж
ОУ "И. С. Тургенев" - Разград Учител по Математика - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл 70 от КТ
02.09.2020
виж
ОУ "И. С. Тургенев" - Разград Учител по История и география - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл 70 от КТ
02.09.2020
виж
ОУ "И. С. Тургенев" - Разград Учител в група ЦОУД - начален етап - 3 места
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл 70 от КТ /две места/, Чл. 68, ал.1, т. 3 и чл. 70 от КТ /едно място/
02.09.2020
виж
ПГИ "Робер Шуман" - Разград Учител, теоретично обучение - технология на храните
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
31.08.2020
виж
ОУ "Елин Пелин" - Стражец Учител в начален етап с АЕ - 21 часа седмично
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
31.08.2020
виж
ПГТС "Христо Смирненски" - Разград Заместник-директор по административно-стопанската дейност
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
27.08.2020
виж
ОУ "Никола Икономов" - Разград Учител по Математика и Информационни технологии - прогимн. етап - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
21.08.2020
виж
ОУ "Никола Икономов" - Разград Училищен психолог - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
21.08.2020
виж
ОУ "Никола Икономов" - Разград Учител по Математика - прогимн. етап - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
21.08.2020
виж
ОУ "Никола Икономов" - Разград Домакин сграда - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
21.08.2020
виж
ОУ "Никола Икономов" - Разград Учител по Български език и литература - прогимн. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ
21.08.2020
виж
ОУ "Никола Икономов" - Разград Деловодител - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
21.08.2020
виж
ОУ "Никола Икономов" - Разград Учител в група ЦОУД - нач. етап - 3 места
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ /едно място/ и Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ /две места/
21.08.2020
виж
ОУ "Отец Паисий" - Дянково Завеждащ административна служба
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
19.08.2020
виж
ОУ "Васил Левски" - Разград Учител в група ЦОУД - нач. етап - 4 места
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
14.08.2020
виж
НПТГ "Шандор Петьофи" - Разград 1. 1/2 заместник дирекотр АСД, 1/2 ресурсен учител; 2. Психолог
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
03.08.2020
виж
ДГ 1 "Щастливо детство" - Раковски Учител в детска градина - 4-часов работен ден
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
30.07.2020
виж
ДГ 2 "Дора Габе" - Ясеновец Готвач
Чл. 67, ал. 1, т. 1, чл. 70, ал. 1 от КТ
29.07.2020
виж
ППМГ "Акад. Н. Обрешков" - Разград Огняр/ поддръжка на сгради - 1 място
Чл. 67, ал. 1 и чл. 70 от КТ
21.08.2020
виж
ДГ 4 "Митко Палаузов" - Разград Учител в детска градина
Чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ
24.07.2020
виж
ОУ "Отец Паисий" - Дянково Завеждащ административна служба - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
23.07.2020
виж
ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина" - Разград ЗАС - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
15.07.2020
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Разград 1. Учител в група ЦОУД - начален етап - 1 място, 2. Учител по Математика и информатика в прогимназиален етап - 1 място. 3. Учител по История и цивилизация в прогимназиален етап - 1 място, 4. Учител по Физическо възпитание и спорт - 2 места
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
17.07.2020
виж
ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф" - Разград Учител по Английски език - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
10.07.2020
виж
ДГ "Пролет" - Стражец Работник
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
26.06.2020
виж
ДГ 8 "Райна Княгиня" - Разград Учител в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70, ал. 1 от КТ
29.06.2020
виж
ЦПЛР - УСШ "Руси Бухтев" - Разград Лектор - Плуване - 144 часа
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
24.06.2020
виж
ПГТС "Христо Смирненски" - Разград Работник поддръжка
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
10.06.2020
виж
ЦПЛР-ЦУТНТ - Разград Учител по Изобразително и приложно изкуство
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
12.06.2020
виж
ПГССХВТ "Ангел Кънчев" - Разград Заместник-директор административно-стопанска дейност
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
29.05.2020
виж
ДГ 7 "Васил Левски" - Разград Готвач
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
29.05.2020
виж
ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина" - Разград Учител практическо обучение - фризьорство
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ
29.04.2020
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Разград Учител в ЦОУД - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
09.03.2020
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Разград Учител ФВС - прогимназиален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
21.02.2020
виж
ДГ 5 "Незабравка" - Разград Учител в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
03.02.2020
виж
ДГ "Осми март" - Дянково Учител по музика - 0,33 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
31.01.2020
виж
ДГ 4 "Митко Палаузов" - Разград Общ работник - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
30.01.2020
виж
ППМГ "Акад. Н. Обрешков" - Разград Учител по Английски език - 1 място - оттеглена обява
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
26.06.2020
обява оттегляне
ДГ №2 "Дора Габе" - Ясеновец Учител в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
17.01.2020
виж
ПГССХВТ "Ангел Кънчев" - Разград Заместник-директор, административно-стопанска дейност
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
10.01.2020
виж
ДГ "Здравец" - Гецово Учител в детска градина - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
10.01.2020
виж
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Ясеновец Учител в ЦДО - начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
10.01.2020
виж
НПТГ "Шандор Петьофи" - Разград Завеждащ административна служба - 1/2 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
03.01.2020
виж
ПГИ "Робер Шуман" - Разград Учител по История и цивилизация и Философия
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
02.01.2020
виж
ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина" - Разград Учител по теоретични обучение - икономика и предприемачесто, ИТ
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
04.12.2019
виж
ДГ "Васил Левски" - Разград Учител в детска градина - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
04.12.2019
виж
ДГ "Здравец" - Гецово Учител в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
28.11.2019
виж
ДГ 12 "Зорница" - Разград Помощник-възпитател
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
14.11.2019
виж
ДГ 12 "Зорница" - Разград Готвач
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
14.11.2019
виж
ОУ "Н. Икономов" - Разград Учител в ЦДО - начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
06.11.2019
виж
ПГССХВТ "Ангел Кънчев" - Разград Шофьор на автобус
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
11.11.2019
виж
ОУ "И. С. Тургенев" - Разград Учител в ЦДО-начален етап
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70, ал. 1 от КТ
25.10.2019
виж
ДГ 2 "Лудогорче" - Разград Учител в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
24.10.2019
виж
ДГ 2 "Дора Габе" - Ясеновец Учител в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
---
виж