РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РАЗГРАДОбявни свободни работни места за община Кубрат:

Детска градина, Училище, ЦПЛР Длъжност
Основание от КТ
Валидност до:
Преглед
ЦПЛР-ЦСОП - Кубрат Възпитател
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
26.11.2021
виж
СУ "Христо Ботев" Кубрат Учител по Философски цикъл
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ
04.10.2021
виж
ЦСОП - Кубрат Чистач
Чл. 67, ал. 1 и чл. 70 от КТ
21.09.2021
виж
ОУ "Васил Левски" - Беловец Учител по Химия, Човекът и природата и Изобразително изкуство в IV - VII клас
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
20.09.2021
виж
ОУ "Васил Левски" - Беловец Логопед в група за ресурсно подпомагане - 102 часа
Срочен
13.09.2021
виж
Професионална гимназия - Кубрат Образователен медиатор
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
10.09.2021
виж
Професионална гимназия - Кубрат Чистика
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
10.09.2021
виж
ОУ "Свети Климент" - Юпер Образователен медиатор - по проект
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
10.09.2021
виж
ОУ "Васил Левски" - Беловец Образователен медиатор по проект
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
10.09.2021
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Севар Учител по Математика-V-VII клас
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
13.09.2021
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Севар Учител в начален етап
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
13.09.2021
виж
Професионална гимназия - Кубрат Учител практическо обучение - "Икономика на туризма", "Публична администрация", Счетоводство и контрол", "Финанси"
Чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ
03.09.2021
виж
Професионална гимназия - Кубрат Учител по Философски цикъл-288 часа
Чл. 68, ал. 1, т.2 от КТ
03.09.2021
виж
Професионална гимназия - Кубрат Логопед
Чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ
03.09.2021
виж
ОУ "Свети Климент" - Юпер Учител по Български език и литература и ФВС
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
08.09.2021
виж
СУ "Христо Ботев" - Кубрат 1. Учител по Математика; 2. Учител - Философски цикъл
Съгласно обявата
03.09.2021
виж
Професионална гимназия - Кубрат Учител по Физика и астрономия и математика
Чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ
01.09.2021
виж
ОУ "Васил Левски" - Беловец Огняр
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
03.09.2021
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Бисерци 1. Учител ЦОУД-нач. етап; 2. учител по История и цивилизации, география и икономика и Физическо възпитание и спорт в прогимн. етап
Чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ
31.08.2021
виж
Професионална гимназия - Кубрат Учител по Български език и литература; учител по География и икономика и ФВС
Съгласно обявата
26.08.2021
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Бисерци Учител по Математика и Физика и астрономия
Чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ
31.08.2021
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Севар Педагогически съветник
Чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ
27.08.2021
виж
Професионална гимназия - Кубрат Учител по професионална подготовка
Чл. 68, ал.1, т. 1 и чл. 70 от КТ
30.07.2021
виж
Професионална гимназия - Кубрат Ръководител учебна дейност; Технически сътрудник
Чл. 68, ал.1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ; Чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ
07.07.2021
виж
Професионална гимназия - Кубрат Специалист, поддръжка
Чл. 68, ал.1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
01.04.2021
виж
ОУ "Свети Климент" - Юпер Учител по Български език и литература и физиечско възпитание
Чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ
16.01.2021
виж
СУ "Христо Ботев" - Кубрат Учител по Философски цикъл
Чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ
06.01.2021
виж
ОУ "Свети Климент" - Юпер Учител по Български език и литература и ФВС
Чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ
23.10.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Кубрат Учител по Физика
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
16.10.2020
виж
ЦСОП - Кубрат Възпитател
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
14.10.2020
виж
ОУ "Христо Смирненски" - Кубрат Образователен медиатор по проект
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
06.10.2020
виж
ОУ "Васил Левски" - Беловец Образователен медиатор по проект
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
29.09.2020
виж
ДГ "Пролет" - Севар Учител в детска градина - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ
28.09.2020
виж
ЦСОП - Кубрат Възпитател
Чл. 67, ал. 1 и чл. 70 от КТ
17.09.2020
виж
ОУ "Васил Левски" - Беловец Учител в група ЦОУД-нач. етап; Лекторски часове за Логопед в група за ресурсно подпомагане - 108 часа
За ЦОУД-чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ; за Логопед - срочен
14.09.2020
виж
ДГ "Първи юни" - Юпер Учител в детска градина - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
18.09.2020
виж
ПГ - Кубрат Учител по История и цивилизация
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
14.09.2020
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Бисерци Учител ЦОУД-нач. етап
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
14.09.2020
виж
ПГ - Кубрат Чистачка - 4 часа
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
14.09.2020
виж
ДГ "Слънчо" - Бисерци, база с. Божурово Учител в детска градина
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
11.09.2020
виж
ДГ "Слънчо" - Бисерци, база с. Звънарци Учител в детска градина
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
11.09.2020
виж
ДГ "Слънчо" - Бисерци Учител в детска градина
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
11.09.2020
виж
ЦСОП - Кубрат Шофьор на автобус
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ
11.09.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Кубрат Учител в група ЦОУД-прогимн. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ
09.09.2020
виж
Професионална гимназия - Кубрат Завеждащ административно техническа служба
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
04.09.2020
виж
ЦСОП - Кубрат Заместник-директор учебна дейност
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
03.09.2020
виж
ДГ "Щастливо детство" - Кубрат Учител в детска градина
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 2 от КТ
04.09.2020
виж
Професионална гимназия - Кубрат Учител по Физика и астрономия - 324 часа
Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ
03.09.2020
виж
Професионална гимназия - Кубрат Учител по Философски цикъл - 288 часа
Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ
03.09.2020
виж
Професионална гимназия - Кубрат Учител по Изобразително изкуство - 108 часа
Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ
03.09.2020
виж
Професионална гимназия - Кубрат Логопед
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
10.09.2020
виж
Професионална гимназия - Кубрат Ресурсен учител
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
04.09.2020
виж
Професионална гимназия - Кубрат Учител - професионална подготовка - "Икономика и туризъм", "Публична администрация", "Счетоводство и контрол", "Финанси"
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
04.09.2020
виж
Професионална гимназия - Кубрат Учител по музика - 108 часа
Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ
03.09.2020
виж
ДГ "Щастливо детство" - Кубрат /база Беловец/ Детски учител в смесена група - база с. Беловец
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 2 от КТ
20.06.2020
виж
ОУ "Васил Левски" - Беловец Учител по Английски език и музика III-VII клас
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
27.05.2020
виж
ОУ "Васил Левски" - Беловец Учител в ЦДО - начален етап - 1 място
Чл.68, ал.1, т.1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
05.03.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Кубрат Чистач/ Хигиенист - 1 място
Чл.68, ал.1, т.3 от КТ
07.02.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Кубрат Чистач/ Хигиенист - 1 място
Чл.68, ал.1, т.3 от КТ
03.01.2020
виж
ДГ "Първи юни" - Юпер Учител в детска градина - 1 място
Чл.68, ал.1 от КТ
06.01.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Кубрат Главен счетоводител - 1 място
Чл.67, ал.1, т.1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
03.01.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Кубрат Учител по Информатика и Математика - гимн. етап - 1 място
Чл.68, ал.1, т.3 от КТ
02.12.2019
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Бисерци Хигиенист
Чл.68, ал.1, т.1 от КТ
14.11.2019
виж
Професионална гимнязия - Кубрат Портиер
Чл.68, ал.1, т.1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
01.11.2019
виж